Kostenbesparende en schone bouwlogistiek

De stad groeit en er komen snel veel woningen bij. De komende jaren wordt er in Rotterdam steeds meer van de bouwsector gevraagd. Een nieuwe aanpak in de bouwlogistiek levert veel kostenbesparing, betere bereikbaarheid én een schonere lucht op. De stimuleringssubsidie ritbesparing ondersteunt deze nieuwe aanpak.

Vanwege de stijgende vraag naar woningen, werkt Gemeente Rotterdam samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen aan de realisatie van 18.000 extra woningen tot en met 2022. Hierdoor ontstaat extra druk op de bouwlogistiek, vooral binnen de stadsgrenzen. Tegelijkertijd werkt Rotterdam aan een bereikbare, energiezuinige stad met minder CO2-uitstoot en een verbeterde luchtkwaliteit. Daarom is het een uitgelezen moment om de bouwlogistiek efficiënter en schoner in te richten, zodat zowel de bouwsector als de stad profiteren.

De cijfers

  • De bouwlogistiek beslaat 27% van de totale stadslogistiek. *1
  • Het aantal vervoersbewegingen kan dankzij hubs met 19% afnemen op het hele bouwproject. In de afbouwfase kan zelfs een reductie van 70% behaald worden. *2
  • In de periode 2019 – 2030 kan hierdoor 57,4 ton NOx (waarvan 7,6 ton in de binnenstad) en 536 kg PM10 (waarvan 74 kg in de binnenstad) bespaard worden. *2

Ritreductie

Uit verschillende onderzoeken *2, waaronder door TNO, blijkt dat het anders inrichten van de bouwlogistiek tot flinke ritreductie leidt. Minder ritten zorgt voor kostenbesparing, CO2-reductie en een verbeterde luchtkwaliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Op alle vlakken valt dus te winnen, voor zowel de aannemer als de stad. Gemakkelijk is het niet, het vraagt de sector om een andere manier van werken. De gemeente Rotterdam wil de sector daar graag bij helpen.

Maar hoe zorgen we voor die ritreductie? Een goed voorbeeld is de bouwhub; een verzamelplaats voor al het materiaal. Hubs liggen op strategische plekken aan de rand van de stad en zijn 24/7 voor leveranciers bereikbaar. Op dit moment wordt al het benodigd materiaal apart geleverd op de bouwplaats in de stad. Door het gebruik van hubs kunnen alle leveranciers de materialen afleveren op dezelfde plek buiten de stad. Vervolgens gaan alleen volgeladen en bij voorkeur elektrische vrachtwagens richting de bouwplaats. Zo voorkom je onnodige vervoersbewegingen van en naar de bouwlocatie.

Daarnaast is ruimte schaars, ook binnen de bouwterreinen. De meeste materialen kunnen daarom niet op het terrein opgeslagen worden. Om het werk door te laten gaan, worden deze materialen Just in time (JIT) en dus op de minuut nauwkeurig geleverd. Deze manier van werken levert nu nog wachtende vrachtwagens bij de stadsgrenzen op. Dankzij de hubs komt daar een eind aan. Leveranciers kunnen de materialen lossen bij de hub en een elektrisch voertuig kan het benodigde materiaal nog beter tot op de seconde nauwkeurig afleveren.

Prefab en scheeptransport

Een andere manier om het aantal ritten van en naar de bouwplaats te verminderen, is door andere bouwmethodes toe te passen, zoals Prefab. Door de pre-gefabriceerde onderdelen zijn er aanzienlijk minder vervoersbewegingen nodig voor materiaal, maar ook voor materieel en mensen. Bouwplaatsen die direct aan het water liggen, kunnen ook profiteren van de scheepvaart. Over alle bouwprojecten in Rotterdam gezien kan hierdoor 2% van de vrachtwagens over de weg gereduceerd worden, maar voor specifieke bouwprojecten die direct aan het water liggen is het reductiepotentieel veel hoger.

Uitstootvrije binnenstad

Rotterdam ambieert een bereikbare, energiezuinige stad, met schone lucht en een fijne leefomgeving. Om deze doelstellingen te behalen, is het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) geïntroduceerd. Daarin staan de stappen die genomen worden om de Rotterdamse binnenstad uitstootvrij te maken. Dat betekent dat de bouwlogistiek in 2025 volledig uitstootvrij moet zijn in Rotterdam, met een overgangsregeling tot 2030 voor EURO VI vrachtwagens, zoals aangekondigd in het Nationale Klimaatakkoord 2019.

Om dit mogelijk te maken en om een positieve verandering in de sector te stimuleren, biedt de gemeente, samen met het Rijk, een stimuleringsregeling ritbesparing aan. De subsidie moet bijdragen aan de opstartkosten voor efficiënte en schone bouwlogistiek. Elke emissievrije of gereduceerde rit voor bouwmaterialen wordt beloond. De vergoeding kan oplopen tot maximaal € 150.000,-.

Bekijk de case van BAM voor meer informatie over de subsidie en aanvraag.

Aanvraag subsidie

Bent u een aannemer van een project binnen de Rotterdamse Ruit en denkt u minimaal 100 ritten te kunnen besparen? Vraag dan direct de subsidie aan. Ook voor lopende projecten kunt u een aanvraag indienen, zolang u in de resterende werkzaamheden minimaal 100 ritten kunt besparen. De subsidie is aan te vragen tot 1 juli 2021. De werkzaamheden moeten binnen zes maanden vanaf de datum van aanvraag starten.

De subsidie aanvragen kan via https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bouwlogistiek/

 

Bronnen

*1      Outlook city logistics, Connekt/CE Delft 2017.
*2      Verkenning impact op duurzaamheid 2019-STL-NOT-100322513, TNO, 2019.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!