Boordcomputer doet meer dan black box

Door Rob Aarse

Het is van belang om de black box en de boordcomputer goed uit elkaar te houden. Het gebruik van black boxes is beperkt in het beroepsgoederenvervoer. Boordcomputers worden in ruimere mate ingezet. Het verschil tussen de twee zit hem in het wel of niet direct delen van gegevens met de thuisbasis.

Black box

Een black box registreert voertuiggegevens continu, en stuurt deze direct naar de thuisbasis door, zonder tussenkomst van de chauffeur. Deze gegevens zijn gedetailleerd uit te lezen en kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in de gegevens over de 20 of 30 seconden voorafgaand aan een ongeval. Deze gegevens kunnen waardevol zijn voor het reconstrueren van de toedracht van een ongeval en zo dus zelfs van waarde zijn voor de beoordeling van de schuldvraag.

Een dergelijke black box is geen standaardvoorziening in vrachtauto’s. De literatuur en praktijkproeven hebben geleerd dat het besef van de installatie van een black box op het rijgedrag een kortstondige preventieve werking heeft die na verloop van tijd vermindert.

Boordcomputer

De boordcomputer daarentegen vormt een instrument om opgeslagen voertuiggegevens te gebruiken voor terugkoppeling aan planning en/of chauffeur om reductie van het brandstofverbruik te realiseren. De ervaring leert dat systemen die (ook) terugkoppelen aan de chauffeur de grootste potentie hebben. Behalve een rechtstreekse terugkoppeling kan dat natuurlijk ook een periodieke terugkoppeling zijn vanuit het bedrijf. Er bestaat een correlatie tussen het reduceren van het brandstofverbruik en de verkeersveiligheidsprestatie. Dat betreft de factor ‘defensief rijden’.

“Opdrachtgevers vragen hun vervoerders niet zozeer om een black box of boordcomputer, maar wél in toenemende mate om een CO2-rapportage.”

Daarvoor kan de boordcomputer een handig instrument zijn.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!