Bruggen tussen overheid en bedrijven

rotterdamse-skyline

Bruggenbouwer tussen de overheid en de transportsector, zo ziet Transport en Logistiek Nederland (TLN) haar eigen rol als brancheorganisatie. Volgens Anne-Marie Nelck van TLN kunnen door wederzijds begrip oplossingen worden gevonden voor vraagstukken als emissievrije binnensteden en CO2-reductie. ‘En we zien die samenwerking groeien.’

Overleg

Als brancheorganisatie is TLN actief op verschillende niveaus. De organisatie overlegt met gemeentes bijvoorbeeld over duurzame stadslogistiek, met de landelijke overheid over CO2 en met Brussel over grensoverstijgende onderwerpen. Voor deze overleggen haalt TLN input uit de contacten met haar leden en koppelt ze informatie en ervaringen ook weer aan hen terug.

Samenwerking

Samenwerking is bij TLN het sleutelwoord. ‘In de eerste plaats de samenwerking tussen overheid en bedrijven,’ vertelt beleidsadviseur Anne-Marie Nelck. ‘Als er wederzijds begrip is van wat wel en niet mogelijk is, komen praktische oplossingen in beeld. Maar ook horizontale en verticale samenwerking tussen bedrijven in de keten neemt toe. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.’

Praktische oplossingen

TLN is aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en bij Green Deal 010 ZES, de Rotterdamse poot daarvan. Doel van dit programma is dat alle goederenvervoer naar de Nederlandse binnensteden vanaf 2025 zoveel mogelijk emissievrij is. TLN zet zich in voor diverse praktische oplossingen voor CO2, fijnstof, NOx en geluid die de leefbaarheid vergroten en zowel lokale emissies als klimaatverandering tegengaan.

LOP

Een van die oplossingen wordt gevormd door logistieke ontkoppelpunten (LOPs) aan de rand van binnensteden. Een voorbeeld van zo’n LOP in Rotterdam is het gebied aan de Galileïstraat, waar afspraken met logistiek dienstverlener Breytner zijn gemaakt. Op die locatie levert een conventioneel voertuig goederen af bij een soort ‘wissellaadbak op pootjes’ zoals Nelck zo’n LOP omschrijft. Vervolgens neemt een zero-emissie voertuig het laatste stuk naar de eindbestemming in de binnenstad voor zijn rekening. TLN onderzoekt onder andere de mogelijkheid om deze LOPs op bestaande bedrijfsterreinen van transporteurs te vestigen, ‘al zitten daar nog wel juridische haken en ogen aan’.

Privileges

Daarnaast maakt TLN zich bij stadslogistiek onder meer sterk voor privileges. ‘Duurzamere voertuigen zijn op dit moment drie keer zo duur als conventionele. Het wordt voor een ondernemer pas aantrekkelijk om hierin te investeren als er bepaalde voordelen tegenover staan. In Utrecht hebben we bijvoorbeeld bereikt dat de elektrische voertuigen (met ontheffing) gebruik mogen maken van de bus- en taxibaan.’ Andere voorbeelden van privileges waarvoor TLN zich op lokaal niveau inzet, zijn ruimere venstertijden en meer laad- en losmogelijkheden voor schone voertuigen in de steden.

Energieakkoord

In 2013 ondertekenden vertegenwoordigers van NGOs, overheden en bedrijfsleven, waaronder TLN, het door de SER opgestelde Energieakkoord. En vorig jaar kwam het wereldwijde Klimaatakkoord van Parijs tot stand. ‘De urgentie om maatregelen te nemen wordt nu sterker gevoeld, waarschijnlijk mede door die akkoorden,’ aldus Nelck. ‘Dat is goed. Daardoor kunnen wij onze rol als bruggenbouwer en katalysator van veranderingen nog effectiever spelen.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over Transport en Logistiek Nederland? Bekijk dan hun website: www.tln.nl. Of wilt u meer weten over het Convenant ZES? Dat kan. U leest er meer over op de pagina van Convenant ZES op onze website.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!