Lokale verwerking sloopmateriaal

Het project

Reehorst Dordrecht B.V. is begin maart 2017 gestart met een nieuw sloopproject aan de noordkant van Rotterdam. Bij dit project kwam veel (vervuild) sloopmateriaal vrij dat normaal gesproken over de weg (A16, A15 en A20) wordt afgevoerd naar verschillende locaties in de regio Rotterdam/Drechtsteden. Reehorst Dordrecht heeft het echter nu anders aangepakt.

Het gesprek

Operationeel directeur Jacob Klink vertelt over die andere aanpak: “Dankzij de samenwerking met het Platform Samen Bereikbaar/De Verkeersonderneming zijn wij gaan nadenken over slimme en efficiënte mobiliteit. Zo zijn we als eerste de vrachtwagens buiten de spits gaan plannen. Het is ons zelfs gelukt om vervoersbewegingen te voorkomen door bepaalde stromen sloopmateriaal op het terrein te verwerken. Hiervoor was het wel nodig om een extra depot (met kraan) op het terrein in te richten. Het depot dient ervoor om de verontreinigde grond op te slaan en te bufferen in verband met het verdichten van de transportstromen. Daarnaast vereiste het ook wijzigingen in de planning van de vervoerstromen en een andere inzet van het personeel”.

Klink benoemt dat je in zo’n project uiteraard tegen bepaalde zaken aanloopt. Toch heeft Reehorst  hun doel van maar liefst tien spitsmijdingen weten te behalen. Het bedrijf hoopt deze werkwijze ook in de toekomst te kunnen continueren. De verandering zat hem tijdens het project vooral in de mindset, geeft Klink aan. “Het werd een sport om de vrachtwagens buiten de spits te laten rijden”.

“Het werd een sport om de vrachtwagens buiten de spits te laten rijden”

Proactief

Reehorst zet dus volop in op efficiënte planning. Dankzij dit project kunnen zij hun eigen ritten zonder vertraging uitvoeren. Hun inzet is in lijn met de MVO-filosofie, aangezien het project een positieve impact op de bewonersomgeving heeft en daarnaast bijdraagt aan een duurzaam bouwproces. “Het feit dat er (spits)ritten worden voorkomen door het sloopmateriaal op de locatie te houden en te hergebruiken, is waar ik in dit project het meest trots op ben”, aldus Klink.

Reehorst Dordrecht is actief bezig met de bereikbaarheid in Drechtsteden. Zo zit Klink in het bestuur van de werkgeversorganisatie Drechtsteden dat als doel heeft de bereikbaarheid in de regio te verbeteren zodat de achterlandverbindingen toegankelijk worden. Tevens is hij ambassadeur van het ‘Platform Samen Bereikbaar’. Vanuit beide organisaties maakt hij zich er hard voor dat bereikbaarheid regionaal wordt aangepakt. “Een voorbeeld is de bereikbaarheid van de A15. Als je een stukje van de A15 aanpakt, verschuift het probleem naar de A16. Dan schiet je dus in je eigen voet. Dit vraagstuk moet regionaal worden opgepakt,” is zijn stellige overtuiging.

Samenwerking

Klink is daarom ook zeer tevreden over de samenwerking tussen het Platform Samen Bereikbaar en De Verkeersonderneming die dit project hebben ondersteund. “Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld en zetten gezamenlijk hun kracht en expertise in om slimme en duurzame mobiliteit op de agenda te zetten en gedragsverandering te stimuleren. Ik roep daarom andere bedrijven in de Drechtsteden ook op om zich aan te sluiten bij het Platform Samen Bereikbaar.”


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!