Pakketbezorging zonder uitstoot

skyline-oude-haven-rotterdam

Belt er bij u ook steeds vaker een pakketbezorger aan? Met een pakket voor u of voor uw buurman/-vrouw die niet thuis is? Veel van die bezorgers rijden in dieselbusjes. Net als DPD, een van de grote pakketbezorgers in Nederland (en wereldwijd). Samen met TNO kijkt DPD naar mogelijkheden om haar vervoer in Rotterdam milieuvriendelijker te maken.

Kan DPD geheel of voor een deel overgaan op pakketbezorging per elektrische busjes? Of per (elektrische) bakfiets? Of kan het bedrijf wellicht veel milieuwinst behalen door kortere en slimmere routes te rijden? Deze vragen – en meer – komen aan de orde in de haalbaarheidsstudie die eind dit jaar klaar moet zijn. Voor dat onderzoek hebben DPD en TNO een overheidssubsidie van 50.000 euro ontvangen vanuit DKTI (zie het kader).

Ambitieus

Hans Quak is namens TNO bij het onderzoek betrokken. ‘Hoofdvraag is: hoe kan DPD de stad Rotterdam zo efficiënt mogelijk emissievrij beleveren. Rotterdam wil toe naar zero-emissie-logistiek in het centrum in 2025. Dat is een ambitieus voornemen, zeker als je ziet hoe weinig milieuvriendelijk de pakketbezorging en het goederenvervoer nu zijn. Er rijden in Nederland zo’n 900.000 dieselbussen rond en nog maar 2500 elektrische bestelbussen.’

Kleine mobiele hub

DPD vervoert zelf geen pakketten, maar huurt daarvoor andere bedrijven in. Het bedrijf kan deze onderaannemers niet dwingen om over te gaan op bijvoorbeeld elektrische voertuigen. In dit project onderzoeken de partijen wat DPD kan doen om het Rotterdamse centrum zonder emissies te bevoorraden.

Vragen hierbij zijn: is het dan per se nodig om 100% over te gaan op elektrische bussen, of kan je ook denken aan de vestiging van een kleine mobiele hub (soort verzamelplaats, red.) die de basis is voor elektrische bakfietsen voor pakketbezorging. Quak: ‘Het is belangrijk dat – eventueel in te zetten – elektrische voertuigen tijdig en adequaat de batterij kunnen opladen, ook als dit tegelijk gebeurt met het sorteren van de pakketten op het depot van DPD. We kijken wat daarvoor nodig is.’


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!