Bek & Verburg

Ecostars leden

Bek & Verburg is al meer dan 40 jaar actief op het gebied van de inzameling van scheepsafvalstoffen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. Vanaf het jaar 2000 is Bek & Verburg ook operationeel in het gehele Noordzee kanaal gebied. Buiten de hierboven genoemde zeehavens wordt een landelijke dekking op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen nagestreefd.

Naast het inzamelen van scheepsafvalstoffen is Bek & Verburg actief in het reinigen van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen; inclusief de diverse daarvoor benodigde operationele activiteiten op locatie. Met multifunctionele kraanschepen, duwbakken, reinigingsapparatuur en een uitgebreid wagenpark zijn wij in staat onze klanten 24 uur per dag een totale dienstverlening aan te bieden.

Met het inwerking treden van de nieuwe Haven Afvalstoffen Plannen voor de Europese zeehavens is aan de inzameling van het scheepsafval een nieuwe impuls gegeven. Met de ingebruikname van nieuwe Haven Ontvangst Inrichtingen (HOI) op de kop van de centrale geul in de Botlek, samen met de doorgaande vernieuwing en modernisering van haar vloot is Bek & Verburg voorbereid op de nieuwe, hoge eisen voor de internationale inzameling van de scheepsafvalstoffen.

Bek & Verburg is officieël aangewezen door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. als inzamelaar van Marpol annex V stromen. Het betreffende werkgebied omvat het gehele Rotterdamse havengebied inclusief Dordrecht en Moerdijk.

Bek & Verburg is het aanspreekpunt voor inzameling van alle afvalstromen welke vrijkomen aan boord van een zeeschip, alsmede de administratieve afhandeling en de coördinatie met haven autoriteiten en milieu diensten welke benodigd zijn tijdens het verblijf en na het vertrek van een zeeschip in de haven.

Naast de Green Award certificering voor onze schepen en Ecostars certificering voor de vrachtauto’s is het totale dienstverlening pakket van Bek & Verburg geborgd door de door ISO 9001:2008, ISO 14001 en MVO prestatieladder.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!