Cycloon Post en Fietskoeriers

Convenantpartners

Elke dag opnieuw zijn wij onze klanten van dienst met eerlijke, transparante en kwalitatief hoogwaardige services op het gebied van post en logistiek. Dit doen we met oog voor mens en milieu. Het postproces bij Cycloon Post te Zwolle en de 22 andere Cycloon postvestigingen wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door werknemers vanuit de participatiewet of door mensen die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Cycloon is een social enterprise.

Bij Cycloon bezorgen onze fietskoeriers post en pakketten op de fiets. Binnen de stadsgrenzen is de (vracht)fiets het beste en snelste middel om logistieke vraagstukken op te lossen. We ontzien hiermee niet alleen het milieu, maar we houden binnensteden ook bereikbaar.

www.cycloon.eu

Actiepunten Convenant ZES

1. Zet de activiteiten op het gebied van duurzame stadsdistributie in Rotterdam door en breidt deze uit, waarbij vanuit een cityhub met vrachtfietsen pakketten in Rotterdam worden bezorgd en opgehaald.

2. Zoekt actief de samenwerking met andere partijen om efficiënte en zero emissie last mile concepten in Rotterdam te realiseren.

3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

4. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!