DHL Express

dhl-express-convenantpartner-logo
Convenantpartners Ecostars leden

DHL Express is een internationale organisatie die zich gespecialiseerd heeft in express vervoer. Sinds 1969 is DHL actief in 220 landen en gebiedsdelen. De laatste jaren is DHL Express zich meer en meer gaan toeleggen op duurzaam vervoer. Dit uit zich onder meer door de inzet van elektrische bestelbussen en bezorging per (elektrisch) fiets.

Meer informatie: www.dhl.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Voert 100% van de first en last mile leveringen in Rotterdam vanaf 2020 met emissievrije voertuigen uit.
  2. Richt een of meerdere cityhubs in.
  3. Jaagt andere onderdelen van de DPDHL groep aan om mee te werken aan initiatieven in het kader van dit convenant.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!