evofenedex

Convenantpartners

Ondernemersvereniging evofenedex is een netwerk van 15.000 Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Wij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal kunnen ondernemen. Voor de leden die actief zijn in de steden is het belangrijk dat zij hun logistieke activiteiten, veelal door gebruik te maken van eigen voertuigen, kunnen optimaliseren en kunnen verduurzamen met een reëel ondernemersperspectief. Duidelijke afspraken en ambities zijn daarbij belangrijk. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn en hoe de toekomst er uitziet. Het convenant draagt aan deze duidelijkheid en verduurzamingsopgave aanzienlijk bij. Daarom ondertekenen wij het convenant.

www.evofedenex.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Haalt bij leden op welke kansen en belemmeringen er zijn op het gebied van emissievrije stadslogistiek.

2. Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Nodigt leden uit en zoekt mee naar sprekers.

3. Voert een landelijk onderzoek uit naar emissievrije stadslogistiek, gericht op de ontwikkeling van het wagenpark van bedrijven en de wensen van bedrijven t.a.v. emissievrije stadslogistiek. Aan de hand van dit onderzoek selecteert evofenedex de respondenten die in Rotterdam leveren.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!