Groen Aannemingsbedrijf Punt BV

Logo Groen Aannemingsbedrijf Punt BV
Convenantpartners

Groen Aannemingsbedrijf Punt B.V. is een allround grootschalig groenvoorzieningsbedrijf. Zij verzorgen het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam en omgeving. Dit innovatieve familiebedrijf is al jaren koploper op het gebied van onkruidbestrijding op verharding op een milieuvriendelijke en CO2 neutrale wijze. Groen Aannemingsbedrijf Punt B.V. is CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd en heeft het 4-sterren ECOSTARS certificaat. Het doel is om in 2030 het bedrijfswagenpark en waar mogelijk het materieel emissievrij te hebben. Zo bouwen zij zelf oude dieselmachines om naar 100% elektrische werktuigdragers, circulariteit ten top. “Zero emissie in het groen . . . het kan en wij doen het!”

Actiepunten Convenant ZES

  1. Vervangt in 2021 twee tot drie bestaande bedrijfsvoertuigen voor zero emissie-voertuigen en zet zich in om in 2025 circa 75% van de bedrijfsvoertuigen te hebben vervangen voor emissievrije voertuigen.
  2. Maakt in 2021 een 7,5 ton vrachtauto met een elektrische kraan opbouw.
  3. Verduurzaamt eigen materieel door in het jaar 2021 twee bestaande diesel werktuigdragers om te bouwen naar zero emissie. Waarbij het streven is om in 2025 alle bestaande diesel werktuigdragers opgebouwd te hebben naar zero emissie.
  4. Schaft in het jaar 2021 een elektrische veegmachine aan.
  5. Hanteert zero emissie inkoopbeleid t.a.v. aanschaf nieuw handgereedschap.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!