GroenCollect

Convenantpartners

GroenCollect is de stedelijke dienstverlener met een passie voor circulair en sociaal ondernemen. We rijden altijd emissieloos en zoeken naar slimme verbindingen met andere ondernemers. We bedienen voornamelijk services aan voor B2B maar treden steeds vaker op voor gemeentes in hun wens te verduurzamen. Onze wens is een emissieloze inzameling te realiseren in iedere Nederlandse stad om zo minder ritten en minder uitstoot te realiseren.

www.groencollect.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Reduceert zwaar vrachtverkeer binnen de toekomstige Zero Emissie Zone door slimme inzet van elektrische afvallogistiek. O.a. door wegnemen barrières, cross docking faciliteiten om groot verkeer uit de stad te weren, effi ciënt combineren van leveringen en afhalen van reststromen.

2. Maakt de combinatie met leverende partijen om het aantal ritten met bestelauto’s te reduceren. Door in dezelfde retourrit goederen van andere partijen de stad in mee te nemen en afval de stad uit.

3. Onderzoekt de realisatie van een logistieke hub in het Vierhavengebied in combinatie met grote landelijke spelers.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!