Hema

Convenantpartners

HEMA is er om het dagelijks leven van onze klanten beter, makkelijker en leuker te maken! Wij staan midden in de samenleving en ontwikkelen ons volop, ook internationaal.

Hierbij is het belangrijk ook de verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid. Daarom doen wij mee aan het Convenant ZES Rotterdam. We willen transparant zijn over wat we doen en hoe we de toekomst zien. We zoeken de samenwerking met andere retailers, vervoerders en innovators met het doel onze uitstoot de komende jaren verder te verminderen.

www.hema.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Gaat actief op zoek naar mogelijke samenwerking met transporteurs voor de last mile stadsdistributie aan haar 31 filialen in de regio Groot-Rotterdam.

2. Zet zich in om met haar bestaande eigen wagenpark ook in de first mile – lange afstand transport naar de rand van de stad, buiten de ZES-zone – de uitstoot te verminderen door inzet van Bio-fuel.

3. Onderzoekt hoe planningssoftware kan bijdragen aan het berekenen en uitvoeren van nieuwe logistieke oplossingen.

4. Wil op het gebied van wissellaadbakken en gebruik van emballage binnen de subsegmenten ‘Retailketens’ en ‘Retail (vers)’ een actieve rol vervullen.

5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

6. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!