Stedin Groep

Convenantpartners

Ruim 2,2 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij, als Stedin Groep, via onze netten zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben.
De mobiliteit van Stedin Groep voor deze taak is complex. 24/7 zijn wij in touw om mensen, materialen en materieel in te zetten voor onze energie infrastructuur. Dat doen we het liefst zo duurzaam mogelijk. De ambitie van Stedin Groep is dat voor onze gehele zakelijke mobiliteit in 2030 de CO2-uitstoot tot 0 gereduceerd is en de uitstoot van fijnstof met 50% is gedaald.

www.stedingroep.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Draagt bij aan het versneld uitrollen van publieke laadinfrastructuur via samenwerkingsregio’s.

2. Geeft, binnen de context van het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek, inhoudelijke kennissessies over laadinfrastructuur in samenwerking met de gemeente Rotterdam.

3. Verduurzaamt haar eigen mobiliteit vanuit de ambitie om in 2030 emissieloos te zijn. Deelt hierover kennis en ervaring in samenwerking met Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!