Suez

Convenantpartners

Bij SUEZ geloven we in een toekomst waar alle afval waarde heeft. Zero Waste noemen we dat. Die nieuwe wereld vraagt om verandering. Want laten we eerlijk zijn: de houdbaarheidsdatum van eindeloos consumeren en weggooien is verstreken. Dat lijkt misschien lastig. Dat is het soms ook. Maar hoe groter de uitdaging, hoe enthousiaster wij worden. Daarom werken we hard om iedereen mee te krijgen. Ook u. Want met elkaar krijgen we meer voor elkaar. In Nederland zamelt SUEZ met 2.000 collega’s het afval in van ruim 80.000 bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens. Door het verminderen van afval, hergebruik en het recyclen van afval tot nieuwe producten zetten we, samen met klanten en partners, mooie stappen op weg naar Zero Waste. Zo werken we samen aan het behoud van onze natuur, milieu en klimaat.

www.suez.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Onderzoekt samen met Renewi de mogelijkheid voor een pilot gebundeld ophalen van afval in Rotterdam, waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt. Hiervoor onderzoekt Suez voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten actief zijn, doet een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op basis daarvan het “minimaal benodigde gebied”. Zo nodig geeft Suez aan welk aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou moeten worden om het break-even point voor een rendabel systeem te bereiken.

2. Onderzoekt, als parallelle activiteit, de business case voor een zero emissie variant van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.

3. Geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen (branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor de ontwikkeling en implementatie van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!