UDSRotterdam

Convenantpartners

De stichting Urban Department Store Rotterdam (UDSRotterdam) is een samenwerking van vastgoedeigenaren en winkel- en horeca-ondernemers in het centrum van Rotterdam. Zowel voor ondernemers als voor eigenaren is er een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-regeling van kracht. Die regeling wordt door UDSRotterdam uitgevoerd.

De UDSRotterdam zet zich in op het gebied van veiligheid, optimale buitenruimten, bereikbaarheid van het stadscentrum, maar ook de marketing en programmering in het gebied. Dit alles ten gunste van de winkeliers en winkelpandeigenaren.

www.udsrotterdam.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Werkt mee aan het in beeld brengen van de logistieke emissie footprint van de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemers.

2. Richt zich op het zo efficiënt mogelijk en met minimale belasting voor de omgeving (luchtverontreiniging en geluid) laten verlopen van binnenstedelijk transport, dat nodig is voor de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemers. Hierbij valt te denken aan:

• Bundeling van aan- en afvoerstromen. Hierbij hoort in ieder geval deelname aan een white label systeem voor gebundelde inzameling van bedrijfsafval.

• Leveranciers vragen om hen emissievrij te beleveren.

3. Werkt mee aan onderzoeken en pilots gericht op verhoging van de transportefficiency en verkleining van de logistieke emissie footprint.

4. Draagt, waar mogelijk en passend, zorg voor cofinanciering van voorzieningen (al dan niet in BIZ-verband).

5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

6. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!