Van Wijnen

Convenantpartners

Van Wijnen is meer dan bouwen. We helpen mens en maatschappij aan gebouwen die de kwaliteit van het wonen, werken, zorgen, leren en recreëren verhogen. We ontwikkelen, bouwen, onderhouden en beheren. Dat doen we lokaal vanuit 24 locaties in Nederland, duurzaam en dichtbij de klant en leveranciers. Onze missie is ‘samen bouwen aan een ruimte voor een beter leven’. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid door de CO² uitstoot op onze projecten te minimaliseren en daarbij bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

www.vanwijnen.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten van logistieke bouwhubs, het inzetten van emissievrij materieel en transport.

2. Voert, indien mogelijk en passend, pilots uit m.b.t. het inzetten van logistieke bouwhubs en emissievrij materieel en transport.

3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

4. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!