VDL

Convenantpartners

Kracht door samenwerking. Dat is waar wij bij VDL in geloven en waar we voor staan. Als internationaal industrieel familiebedrijf heeft VDL veel ervaring in het ontwikkelen en produceren (en waar nodig implementeren) van bestaande en nieuwe logistieke systemen. Ook als bussenbouwer hebben we veel geleerd van de transitie naar zero emissie openbaar vervoer. De kennis en kunde die we hebben opgebouwd, zetten we graag in om samen met partners en klanten te komen tot nieuwe logistieke systemen die bijdragen aan de zero emissie ambitie van de gemeente Rotterdam. Of het nu gaat over de inzet van elektrische voertuigen (zoals bussen, (bestel)trucks, afvalinzamelvoertuigen) of innovatieve mobiliteitsconcepten en energiesystemen.

www.vdlgroep.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van convenantpartners op het gebied van duurzame elektrische energievoorziening, zoals; AC-, DC- of mobiele laders. Desgewenst i.c.m. energieopslag (batterij) of een waterstofcel(generator), voor daar waar het grid niet beschikbaar of toereikend is.

2. Biedt actieve ondersteuning aan activiteiten van convenantpartners op het gebied van emissievrije afval/grondstof inzamel- en transport voertuigen, en/of gescheiden afval/grondstof inzamelsystemen zoals onder- en bovengrondse containers/bakken.

3. Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van convenantpartners op het gebied van pick-up en drop-off points (bij voorkeur gedeeld te gebruiken, zeker wanneer e.e.a. in de openbare ruimte moet worden geplaatst).

4. Onderzoekt de mogelijkheden om bij interesse in een (nader overeen te komen) emissievrij distributie voertuig, convenantpartners voor een (nader overeen te komen) periode te “ontzorgen” bij het testen/gebruik van dit voertuig. Dit tegen marktconforme voorwaarden.

5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

6. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!