Aanpassing ontheffingenbesluit Euro VI-zone Maasvlakte

Om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt gemeente Rotterdam aan schone mobiliteit. Een van de maatregelen om dit te bereiken is de EuroVI-zone voor vrachtauto’s op de Maasvlakte. De EuroVI-zone is ingesteld met een verkeersbesluit. Dat houdt in dat vrachtwagens de zone niet in mogen rijden, uitgezonderd:
• EuroVI-vrachtauto’s, óf
• Vrachtauto’s die niet ouder zijn dan zeven jaar én van vóór 2013.
Conform dit verkeersbesluit mogen vanaf 1 januari 2020 alleen nog EuroVI-vrachtauto’s de Maasvlakte oprijden.

 

Beëindiging ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’

In 2014 is de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ ingevoerd. Deze ontheffing gaf bedrijven de tijd om te investeren in nieuw materieel. Veel bedrijven hebben dit gedaan. Inmiddels beschikt bijna 90% van de vrachtauto’s die in de zone rijden over een EuroVI- en dus uitstootarme motor.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten de ontheffingsregels aan te passen en de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ te beëindigen. Daarnaast wordt de maximale tijdsduur voor de hardheidsclausule verruimd van 26 weken naar 52 weken. Voor het beëindigen van deze ontheffing is aansluiting gezocht bij het verkeersbesluit EuroVI-zone. Daarin staat dat per 1 januari 2020 alleen nog EuroVI-vrachtauto’s de Maasvlakte op mogen rijden.

De aanpassing van het ontheffingenbesluit is als volgt:
• Vanaf 7 mei 2019 is de vaste einddatum van nieuwe ontheffingen 31 december 2019. De aanvrager kan deze datum niet aanpassen.
• Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op het beëindigen van deze ontheffing, schrapt de gemeente de maximale duur van 26 weken voor deze ontheffing. De duur van een verleende ontheffing gaat voortaan in op de gewenste/verleende ingangsdatum en eindigt op 31 december 2019.

• Tegelijk met het beëindigen van de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ (1 januari 2020) wordt de maximale duur van de ontheffing ‘Onvoorzien’ (hardheidsclausule) verruimd van 26 weken naar één jaar. Daarnaast wordt de duur van de hardheidsclausule ‘Maasvlakte’ gelijk aan de duur voor de hardheidsclausules ‘Milieuzone Rotterdam’ en ‘Vrachtautoverbod ’s-Gravendijkwal’.
De mogelijkheid voor het aanvragen van een dagontheffing blijft ongewijzigd: 12 keer per kenteken per kalenderjaar.
Reeds verleende ontheffingen blijven in stand met de daarop aangegeven einddatum.
Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/verkeermaasvlakte 
Voor vragen kunt u contact opnemen met supportOVV@rotterdam.nl 

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!