Drukte verwacht bij supermarkten; DCMR maakt tijdelijk ‘s nachts bevoorraden mogelijk

De feestdagen komen eraan. De verwachting is dat mensen het thuis gezellig gaan maken. Supermarkten geven aan dat er onvoldoende capaciteit is om de winkels gevuld te houden. Ze hebben gevraagd of ze ook gedurende de nachtperiode mogen bevoorraden. DCMR wil dat, alleen als het echt nodig is, op beperkte schaal mogelijk maken.

In de milieuwetgeving zijn in principe geen beperkingen gesteld over tijden waarop bevoorrading plaatsvindt. Dit is gereguleerd op basis van geluidsnormen in het activiteitenbesluit. In de nacht, tussen 23.00 – 7.00 uur, gelden wel strenge geluidsnormen. Supermarkten met woningen in de nabije omgeving kunnen normaal gesproken dan niet bevoorraden omdat ze dan niet aan de geluidsnormen kunnen voldoen.

Van 17 tot 31 december 2020, zal de DCMR niet actief handhaven op het voldoen aan de geluidsnormen in de nacht periode bij de supermarkten. Dit in overleg met de gemeenten. DCMR hoopt dat omwonenden begrip hebben voor deze tijdelijke situatie. Supermarkten wordt aangeraden naar de buurt te communiceren dat deze situatie van tijdelijke aard is. Daarnaast is het voorstel dat de supermarkten zoveel mogelijk geluidarme vrachtwagens gebruiken.

Als er toch klachten worden ingediend bij de meldkamer, zal DCMR melders vragen om begrip. Mocht er ergens sprake zijn van overlast, dan gaan de inspecteurs eerst in gesprek met die supermarkt. Dit om te bekijken of aanvullende maatregelen te nemen zijn om de overlast te beperken. Alleen in het uiterste geval gaat DCMR, na afstemming met de gemeenten tot handhaving over.

Bij vragen over het laden en lossen in voetgangersgebieden kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam via logistiek010@rotterdam.nl. Neem voor vragen over het ’s nachts bevoorraden van supermarkten contact op met DCMR.


Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!