Klimaatdeals schone en efficiënte stadslogistiek

Vrachtwagen-bouwlogistiek

Rotterdam heeft een eigen, Rotterdams Klimaatakkoord. Vanuit vijf klimaattafels, waaronder een tafel Mobiliteit, werkten ruim 100 Rotterdamse bedrijven, overheid en instanties samen aan 49 concrete klimaatdeals. Dat zijn concrete maatregelen die moeten zorgen voor een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Vanuit deze tafel werkt Rotterdam ook aan het realiseren van schone en efficiënte stadslogistiek. Dat doen we vanuit twee zogenoemde klimaatdeals.

1. Uitstootvrije belevering van bouwmaterialen

Voorbeeldgedrag in de eigen bedrijfsvoering is voor de gemeente een belangrijk instrument om beleidsdoelen te helpen bereiken, bijvoorbeeld stimuleren van leveranciers tot emissievrije belevering van ingekochte goederen en diensten. Voor onderhoud en aanleg van wegen en riolering koopt de gemeente Rotterdam zelf bouwmaterialen en stelt die aan de uitvoerende aannemers ter beschikking op de bouwplaats. Transport van bijvoorbeeld betonstraatstenen vergt zware voertuigen, waarvan grote fabrikanten nog geen emissievrije modellen op de markt brengen. Deze deal richt zich op het op gang brengen van de transitie naar emissievrij binnenstedelijk transport.

Betrokken partijen: Post-Breytner, Struyk Verwo, gemeente Rotterdam

» Meer informatie over deze deal

2. Bundelen ophalen bedrijfsafval

Vanuit deze deal werken partijen aan het efficiënter inzetten van voertuigen die bedrijfsafval inzamelen. Hiermee vermindert het aantal vervoersbewegingen in de stad. Een belangrijke voorwaarde is het zo snel mogelijk komen tot een systeem waarbij volledig uitstootvrije voertuigen rendabel kunnen worden ingezet voor het ophalen van bedrijfsafval.

Betrokken partijen: Renewi, SUEZ, Urban Department Store, BIZ Rotterdam, gemeente Rotterdam

» Meer informatie over deze deal

Het Rotterdams Klimaatakkoord sluit aan bij de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs: het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050.

Meer weten over het Klimaatakkoord van Rotterdam? Kijk op www.energieswitch010.nl.


Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!