Nieuwe subsidie voor innovaties in transport

elektrisch-vervoer-voor-vracht

Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI) in Transport

De Rijksoverheid introduceert een nieuwe subsidie voor de ontwikkeling van duurzaam vervoer. Ondernemers die werken aan een transport- of werktuigoplossing voor uitstootvrije of -verminderende technieken kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling DKTI-transport. Op 23 maart 2021 om 09.00 uur opent het subsidieloket.

Deze regeling ondersteunt een breed scala aan projecten waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De DKTI-transport richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart.

Verschillende mogelijkheden

Projecten in verschillende fases van ontwikkeling krijgen een kans. Er zijn budgetten beschikbaar voor experimentele ontwikkeling, voor het opzetten van een proeftuin en voor het opdoen van praktijkervaring met grotere aantallen voertuigen. Bij de proeftuinen wordt er onderscheid gemaakt in projecten rondom de inzet van vrachtwagens, mobiele machines en (brom-)bakfietsen.

Naast subsidie voor fysieke projecten biedt de regeling ook de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren een nieuw te ontwikkelen innovatief product of dienst. Ook kan er met de subsidie een innovatiecluster opgezet worden om innovatieve activiteiten in de sector te stimuleren. Tot slot kan een project cofinanciering ontvangen wanneer er al deels subsidie vanuit een Europees subsidieprogramma van de Europese Unie is toegekend.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 23 maart 2021 09:00 uur tot 6 april 2021 17:00 uur. Het maximale subsidiebedrag is € 3 miljoen per aanvraag.

» Kijk voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen op de website van RVO

Ook is er de mogelijkheid om met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) contact op te nemen en advies te ontvangen voordat het projectplan ingediend wordt.

Naar verwachting zal de subsidiepot van deze regeling snel opraken. Daarom is het verstandig om de aanvraag direct in te dienen wanneer het subsidieloket open gaat. De volgorde van ontvangst kan meewegen als er in totaal meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar is.

Benieuwd welke subsidies er nog meer zijn gericht op slimme en schone stadslogistiek in Rotterdam?
Bekijk hier het overzicht.

 


Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!