Teken petitie: meer uitstootvrije vrachtvoertuigen nodig

Binnen de deelsector mobiliteit veroorzaakt stadslogistiek meer dan de helft van de vieze lucht in de stad en heeft een behoorlijke CO2-footprint ten opzichte van personenauto’s. Om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren werken we toe naar emissievrije stadslogistiek. Dit doen we vanuit het recent gepresenteerde Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). We werken aan efficiënte logistieke (minder ritten in de stad) en het verschonen van de voertuigen die de stad in gaan. Het productieproces van schone voertuigen speelt hier een belangrijke rol in.

Versnelde productie

Omdat de vraag naar duurzame vrachtvoertuigen (elektrisch of op waterstof) toeneemt is het belangrijk dat de ontwikkeling en productie van deze voertuigen versnellen. De internationale Transport Decarbonisation Alliance (TDA) roept via deze petitie partijen op om aan te haken en de vraag naar emissievrije vrachtvoertuigen zichtbaar te maken voor fabrikanten. Zodat zij meer en sneller duurzame vrachtwagens op de markt brengen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2025 in 30 tot 40 Nederlandse steden een zero emissie zone invoeren, waarin alleen nog door duurzame voertuigen bevoorraad mag worden. Rotterdam heeft deze ambitie overgenomen in het Stappenplan ZES. Om deze ambitie te realiseren, moeten er spoedig voldoende betaalbare, duurzame vrachtvoertuigen beschikbaar zijn.

Inmiddels hebben al bijna 60 organisaties getekend, waaronder gemeente Rotterdam en leden van Logistiek 010. Samen kunnen we de overgang naar emissievrije (stads)logistiek! Tekent u ook?

Teken hier de petitie

Benieuwd welke organisaties al hebben getekend? Kijk hier en teken ook.


Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!