Rotterdam tekent nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek

Verkeer op de Erasmusbrug

Samen de toekomstige Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) vormgeven. Dat is waar Rotterdam vandaag voor tekent. De nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek geeft invulling aan één van de maatregelen uit het Nationale Klimaatakkoord; de invoering van ZES-zones in dertig tot veertig grotere steden in 2025 met als doel vermindering van CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brancheorganisaties en gemeenten hebben afspraken gemaakt voor een geharmoniseerde invoering van de ZES-zones, vandaag tekenden zij daarom de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Uniforme regels moeten een lappendeken aan regels tussen de verschillende steden voorkomen. De uitvoeringsagenda zal het kader schetsen voor het moment van invoeren van de zone en de toegangseisen per voertuigcategorie. Binnen deze kaders zorgen de gemeenten voor de verdere invulling van de zone.

Landelijke subsidieregeling

Om de logistieke sector een duwtje in de rug te geven maakte Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekend dat ondernemers vanaf 15 maart tot 5.000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van een elektrische bestelbus. In maart gaat ook het subsidieloket open voor de aanschaf van schone vrachtwagens.

Convenant ZES

De uitgangspunten van het nationale Klimaatakkoord zijn leidend geweest voor het ambitiedocument Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) dat op 1 december 2020 door 56 partijen uit de logistieke sector en de gemeente Rotterdam werd ondertekend. Samen zijn we op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul opstoppingen en nul uitstoot.

De Rotterdamse ZES-zone sluit aan bij de uitgangspunten uit het nationale Klimaatakkoord en de UAS.

“Rotterdam wil dit samen doen. Samen met andere overheden en ondernemers. De ondertekening van de Nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek én ons Convenant Zero Emissie Stadslogistiek zijn hierin belangrijke stappen.”

Wethouder Judith Bokhove, Mobiliteit, taal en jeugd

Subsidie voor ondernemers Lab ZES

Naast de landelijke aanschafsubsidie voor emissievrije voertuigen heeft Rotterdam de subsidie Lab Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Hiermee wil de gemeente slimme en schone stadslogistiek stimuleren. Om zo gezamenlijk toe te werken naar een uitstootvrij Rotterdam.

Elk vernieuwend, concreet en op korte termijn uitvoerbaar idee om de stadslogistiek – of onderdelen ervan – efficiënter of uitstootvrij te maken, kan in aanmerking komen voor de subsidie. Meer informatie over Lab ZES is te vinden op: www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stadslogistiek.

Logistiek 010

Via het platform Logistiek 010 worden partijen uit de logistieke sector op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de uitvoering van het Stappenplan ZES en de invoering van de ZES-zone in Rotterdam. Ook delen ondernemers inspirerende voorbeeldcases en zoekt men de samenwerking op tijdens (online) events. Op dit vernieuwde platform worden partijen uitgenodigd kennis te halen en brengen. Om zo hand in hand met elkaar te werken aan een gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad met een schone lucht. Ook is er een mogelijkheid om lid te worden. Bekijk meer over Logistiek 010 op www.logistiek010.nl.


Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!