Stappenplan ZES

In zes stappen naar uitstootvrije stadslogistiek

Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) beschrijft hoe Rotterdam in 2025 wil komen tot uitstootvrije stadslogistiek in de binnenstad. Het gezamenlijke doel van overheid en bedrijfsleven is de luchtkwaliteit te verbeteren, de binnenstad bereikbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen.


Concrete doelstellingen

Het college heeft in het huidige coalitieakkoord afgesproken de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. Hiermee sluit het coalitieakkoord aan bij het landelijke regeerakkoord. Naast de ambities om de CO2-uitstoot te verminderen wil het college dat er vanaf 2020 geen straten meer zijn waar de Europese normen voor stikstofoxide wordt overschreden. Tot slot wil het college dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van het niveau van 2017.

De impact van mobiliteit

Als het gaat om een gezonde, aantrekkelijke en schone stad speelt mobiliteit een belangrijke rol in. Mobiliteit en transport veroorzaken éénderde van de CO2-uitstoot en ongeveer een kwart van de luchtverontreiniging. Daarvan veroorzaakt stadslogistiek meer dan de helft van de vieze lucht en heeft het een behoorlijke CO2-footprint: meer dan eenderde ten opzichte van personenauto’s. Tot slot zorgt het ook voor geluidsoverlast met effect op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd hebben we mobiliteit en transport ook nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken.

Zes stappen voor schonere lucht en CO2-reductie

Om de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, werken gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven sinds 2014 samen aan efficiënte en schone stadslogistiek. In juli 2019 heeft het college het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vastgesteld. Stappen om in 2025 te komen tot een zero emissie zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in de binnenstad van Rotterdam. In deze zone wordt het aantal ritten verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van een hub aan de rand van de stad, en zijn de voertuigen volledig uitstootvrij. Recent onderzoek van TNO laat zien dat zo’n emissievrije zone een van de meest effectieve maatregelen is om als stad de CO2-uitstoot binnen de sector mobiliteit te verminderen. Een geografische afbakening en toegangseisen van deze zone horen hierbij. Het Stappenplan ZES laat in zes stappen zien hoe gemeente en bedrijfsleven hun doelstelling willen halen.

Download hier het volledige Stappenplan ZES

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!