Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

ZES-zone

Wat houdt de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) precies in?

De ZES-zone is een gebied waarbinnen alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van schadelijke stoffen moeten rijden. Ook moet de logistiek binnen deze zone zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bundeling van goederen aan de rand van de stad.

Voor wie geldt de ZES-zone?

Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of uitvoeren van diensten. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de ZES-zone. Dit betekent dus geen diesel, benzine, LPG of bio diesel, maar wel elektrisch of waterstof. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsregeling. Hier vind je een overzicht van de toelatingseisen.

Laden

Komen er nu ook meer laadpalen in de stad? En wie moet daarvoor zorgen, de overheid of de ondernemer?

Ondernemers kunnen via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam een openbare laadpaal aanvragen. Gemeente Rotterdam heeft rekening gehouden met een toenemende vraag aan laadpalen. Voor het laden van vrachtauto’s kan gebruik gemaakt worden van openbare snellaadvoorzieningen. Voor stadslogistiek plaatsen ondernemers laadplekken met name bij de distributiecentra en -hubs, thuis of bij het eigen bedrijf.

Haalbaarheid

Is dit plan wel haalbaar voor kleine ondernemers?

Het is haalbaar voor kleine ondernemers om te voldoen aan de eisen van de ZES-zone, door:

  1. Overgangsregeling: Met de meest relevante brancheorganisaties en experts is een overgangsregeling afgesproken. De overgangsregeling is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.
  2. Subsidieregelingen: Vanuit de gemeente en het Rijk zijn subsidieregelingen beschikbaar om de overstap naar een elektrische bestelauto voor kleine ondernemers gemakkelijker te maken. Deze zijn ook hier te vinden.
  3. In veel gevallen nu al voordeliger: Nu al is een elektrische bestelauto over een langere periode gezien in veel gevallen al goedkoper is dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nu nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie. Ook wordt de hogere investering terugverdiend door de lage onderhoudskosten.
  4. Aanschafprijs daalt: De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.
  5. Inzet logistiek makelaars: De gemeente Rotterdam zet logistiek makelaars in. Zij gaan met (kleine) ondernemers in gesprek om ze te informeren over de ZES-zone en ze te helpen hierop voor te bereiden, waaronder hulp bij het aanvragen van subsidies. Ondernemers ontvangen na afloop een advies op maat.
  6. Evaluatiemomenten: In de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is afgesproken om in 2022 en in 2024 te evalueren of de toegangseisen nog wel haalbaar zijn en, indien nodig, worden deze aangepast. Gemeente Rotterdam zal zelf jaarlijks de voortgang monitoren en de bevindingen inbrengen in de nationale evaluaties. Hierbij is extra aandacht voor de haalbaarheid voor kleine ondernemers.
  7. Hardheidsclausule: De gemeente kan ontheffing verlenen aan bedrijven die aantonen dat zij niet in staat zijn om een elektrische bestelauto aan te schaffen.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!