ZES-Zone en toegangseisen

Omvang en toegangseisen Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Maar hoe groot wordt de ZES-zone? En wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden?

De ZES-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3*. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

*) Bestel- en vrachtauto’s zoals bedoeld in de Regeling voertuigen onder voertuigcategorie N: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten minste vier wielen.

Omvang van de zone

De omvang van de ZES-zone kent een minimale en een maximale omvang (zie figuur 1). In de gearceerde strook komt de definitieve grens van de ZES-zone te liggen. De gemeente werkt deze grens gedetailleerd uit met convenantpartners en andere stakeholders. De precieze omvang maakt de gemeente uiterlijk 1 januari 2022 bekend.

ZES-zone-milieuzone-Rotterdam
Figuur 1. Minimale en maximale omvang ZES-zone

Toegangseisen

De toegangseisen voor de ZES-zone zijn in lijn met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat invoering van de ZES-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot buitenproportionele investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook straks moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

De toegangseisen tot de ZES-zone zijn als volgt:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZES-zone.
  • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.

 

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!